Kalkulator Kalorija

Pored toga koliko brzo trčite potršnja kalorija zavisi i od spoljnih faktora kao što je nadmorska visina, temperatura nagib staze i sl. Brojke izrečene ovdje su okvirnog karaktera i predstavljaju prosječne vrijednosti za trčanje po ravnom terenu.

Izračunaj

kcal

kcal/km

kcal/h